badania i publikacje

Życie, zdrowie, choroba

Promieniowanie docierające na Ziemię z kosmosu zawiera promieniowanie podczerwone, świetlne widzialne oraz ultrafioletowe (UV). Za utrzymanie odpowiedniej temperatury na Ziemi odpowiada promieniowanie podczerwone. Życiodajnej energii promieni widzialnych zawdzięczamy stymulację procesów rozrodu i rozwoju, a także fotosyntezę. Niskie dawki promieniowania ultrafioletowego działają pozytywnie na organizmy żywe, ale wysokie są szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Dowiedz się więcej: