opinie i referencje

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

„Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie, które przyczyniło się do sukcesu konferencji oraz satysfakcji uczestników.”

Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek-Onkologicznych