opinie i referencje

Zakład Radioterapii – Białostockie Centrum Onkologii

„Zauważyliśmy zmniejszenie nasilenia odczynu popromiennego, zarówno
w fazie ostrej, jak też w fazie gojenia, a co jest istotne, w skróceniu
czasu odczynu po leczeniu radioterapią.”

„Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż od początku zastosowania
kremu nie zanotowaliśmy istotnych objawów ubocznych, które
zmuszałyby nas do wdrożenia dodatkowego leczenia.”

Kierownik Zakładu Radioterapii
Białostockiego Centrum Onkologii