badania i publikacje

Pielęgnacja skóry w trakcie leczenia promieniami jonizującymi

Specyficzne leczenie promieniami jonizującymi wymaga od pacjenta pełnej mobilizacji, aby zrozumieć planowany proces leczenia, dostosować się do zaleceń oraz odpowiednio postępować po zakończeniu terapii. Pomimo niekwestionowanych korzyści, jakie przynosi leczenie promieniami jonizującymi, należy pamiętać, że proces ten przebiega w żywym organizmie, a zatem może wywołać niepożądane efekty.

Dowiedz się więcej: