opinie i referencje

Instytut Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2016
– RadioProtect

Bardzo miło jest nam poinformować, że produkt: RadioProtect został Laureatem konsumenckiej Nagrody Zaufnia „Złoty OTIS 2016” w kategorii produkty pielęgnacyjne dla osób w trakcie i po radioterapii.

Gratulujemy!

Przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania
„Złoty OTIS 2016”