opinie i referencje

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

„Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za wieloletnią współpracę merytoryczną i wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy realizować działania mające na celu stałe podnoszenie jakości opieki pielęgniarskiej w onkologii.”

Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek-Onkologicznych