badania i publikacje

Opieka pielęgniarska nad pacjentami leczonymi promieniami jonizującymi – teleterapia

Poradnik ma służyć jako podręczne źródło wiedzy pielęgniarkom i osobom opiekującym się pacjentami poddanymi radioterapii. Należy traktować go jako profesjonalne wsparcie skierowane od praktyków pielęgniarstwa oraz specjalistów klinicznych w dziedzinie radioterapii. Zawiera szeroki zakres wiedzy teoretycznej o teleterapii, objawach niepożądanych i aspektach opieki pielęgniarskiej podczas leczenia onkologicznego promieniami jonizującymi. Głównym celem publikacji jest wskazanie zasad profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, przedstawienie propozycji sprawowania holistycznej opieki pielęgniarskiej w trakcie leczenia teleradioterapią.