research and knowledge

Powikłania skórne w trakcie terapii onkologicznej

Ponieważ promieniowanie jonizujące zawsze na swojej drodze do nowotworu napotyka zdrowe komórki, radioterapia obarczona jest ryzykiem wystąpienia ogólnych skutków ubocznych, takich jak: złe samopoczucie, senność, obniżenie nastroju, brak apetytu oraz zmęczenie i stres spowodowany chorobą i zabiegami. Jednak bezpośrednim wynikiem działania promieniowania jonizującego mogą być różne zmiany skórne. Ze względu na czas ich ujawnienia od momentu napromieniowania zmiany skórne dzieli się na odczyny popromienne wczesne i późne.

Dowiedz się więcej: