badania i publikacje

Zdrowe podejście do utraty wagi ciała

Prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych oraz negatywnie wpływa na organizm i psychikę człowieka. Otyłość – to złożona choroba przewlekła, którą obecnie uznaje się za poważny problem społeczny.

Otyłość (określana za pomocą wskaźnika ma-sy ciała BMI) to nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej, przekraczające fizjologiczne potrzeby i zdolności adaptacyjne organizmu. Tkanka tłusz-czowa osoby otyłej osiąga wartość powyżej 15% masy ciała dorosłego mężczyzny i ponad 25% masy ciała dorosłej kobiety.

Dowiedz się więcej: