badania i publikacje

Stosowanie kremu RadioProtect u pacjentów z cukrzycą w przebiegu radioterapii

Dostępne badania epidemiologiczne wskazują, że cukrzyca, zwłaszcza typu 2 jest czynnikiem ryzyka zapadalności oraz umieralności z powodu chorób nowotworowych. Wśród patomechanizmów wyróżnia się otyłość, insulinoodporność, hiperinsulinemię, hiperglikemię, skłonność do infekcji oraz zakażeń. Wszystkie z wyżej wymienionych czynników mają również ogromne znaczenie w procesie leczenia choroby nowotworowej. Głównym problemem pielęgnacyjnym u osób z cukrzycą leczonych promieniami jonizującymi z powodu choroby nowotworowej jest pielęgnacja skóry objętej leczeniem oraz monitorowanie występowania wczesnego odczynu popromiennego.

Dowiedz się więcej: