badania i publikacje

Pielęgnacja skóry w trakcie radioterapii i chemioterapii

Radioterapia jest skuteczną metodą leczenia, w której wykorzystuje się promienie jonizujące do zniszczenia jak największej liczby komórek zmienionych nowotworowo. Bezpośrednim wynikiem działania promieniowania jonizującego mogą być różne zmiany skórne, tzw. odczyny popromienne wczesne i późne. w profilaktyce i leczeniu odczynów popromiennych niezwykle istotna jest pielęgnacja skóry odpowiednimi kosmetykami.

Dowiedz się więcej: