badania i publikacje

Pielęgnacja skóry w czasie i po chemioterapii wybranymi lekami stosowanymi w terapiach przeciwnowotworowych

W trakcie stosowania chemioterapii może dojść do objawów ubocznych ze strony skóry, pod postacią zespołu ręka–stopa. Objawy o różnym nasileniu, od mrowienia, pieczenia aż do wystąpienia pęcherzy a nawet martwicy skóry powodują dyskomfort i obniżenie jakości życia chorego. Mogą one być również przyczyną redukcji dawek cytostatyków, odroczenia chemioterapii a czasami jej przerwania. Właściwa profilaktyka i pielęgnacja skóry w trakcie chemioterapii ma na celu poprawę komfortu życia chorego.

Dowiedz się więcej: